Tentor

Tenta Wikia, ett försök att centralisera alla gamla tentor på svenska läkarprogram.

Tentabanken, ett databas med tentafrågor för DFM1 och DFM2, där du kan söka på frågor:

T1

T2

T3

T4

T7