Tentor

Tenta Wikia, ett försök att centralisera alla gamla tentor på svenska läkarprogram.

Tentabanken, ett databas med tentafrågor för DFM1 och DFM2, där du kan söka på frågor. Ligger nere, håller på att byggas om (okt 2021).

T1

T2

T3

T4

T5

T7