Sammanfattningar

Var uppmärksam på att många sammanfattningar har några år på nacken och att de därför inte helt följer nuvarande läroplaner. Dokument på engelska är märkta med [eng] och vissa är märkta med vilken termin de är skrivna.

Nya läkarprogrammet

Gamla läkarprogrammet

T1: DFM1

Hela sammanfattningar:

Delsammanfattningar:

Sammanfattningar efter moment (gammal indelning):

Extra:

T2: DFM2

Hela sammanfattningar:

Sammanfattningar efter moment (delvis gammal indelning):

Extra:

T3: DFM3

T3: DSM1

Sammanfattningar efter moment (gammal indelning):

T4: DSM2

Sammanfattningar efter moment (gammal indelning):

T4: IDT

T5-T6: Klinisk medicin

Sammanfattningar efter moment:

T5/T8: VetU

T7: Klinisk medicin – inriktning kirurgi

T9: Klinisk medicin – inriktning  neuro, sinnen, psyke

T10: Klinisk medicin – inriktning reproduktion och utveckling

T11: Hälsa i samhälle och miljö + Integrerad sluttentamen

SVK: Studentvalda kurser